BUREAU MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM

Het Bureau Multidisciplinair Centrum (MdC) verleent haar diensten primair aan de sector onderwijs echter ook aan publiek ten behoeve van de uiteindelijke doelgroep jongeren in de leeftijdsgroep 3-18 jaar, onderwijzend- en ondersteunend personeel, en ouders en verzorgers.

Het MdC is een bureau binnen de Arubaanse overheid en bestaat uit een Expertisecentrum en Teacher Care.

De hoofddoelstelling van het MdC is om specialistische hulp te bieden aan jongeren, tussen de leeftijdsgroep van 3-18 jaar met specifieke leer- en/of gedragsproblemen waarvan hun onderwijsontwikkeling gestagneerd is en psychologische ondersteuning en begeleiding te bieden aan onderwijzend- en ondersteunend personeel.

Missie

Het bieden van specialistische multidisciplinaire hulp en ondersteuning ter bevordering van het functioneren en de ontwikkeling aan alle betrokkenen in het onderwijs.

Visie

Professionele en efficiente hulp bieden aan leerlingen in het primair en secundair onderwijs, hun ouders/verzorgers en al het betrokken personeel in het onderwijs middels een integraal beleid.

© Copyright 2022 MDC